RESULT ANALYSIS

PASS PERCENTAGE (2000-2017)

A-I

(CLASS - X 2017)

 37 STUDENTS SECURED CGPA 10

 

15
S.No.
              Year
Total No. Of Examinee
No. of Examinee who passed Annual Exam
Pass Percentage PI of School
1
2001 100 90
90
2 2002 99 84 84.84  
3
2003 111
91
81.98  
4
2004 86
69
80.2  
5
 2005
109
104
95.4  
6 2006 116 103 88.8  
7 2007 128 125 97.7 64.75
8 2008 167 167 100 60.22
9 2009 160 160 100 65.30
10 2010 158 158 100  
11 2011 189 189 100  
12 2012 186 186 100  
13 2013 219 219 100  
14 2014 190 190 100 73.70
15 2015 209 209 
100
16 2016 187 187 100 78.80
17 2017 184 184 100 79.43

A-II

 (CLASS XII)

 

S.No.
Year
Total No. Of Examinee
No. of Examinee who passed Annual Exam
Pass Percentage PI of School
1
2001 33 23 69.96  
2 2002 32 29 90.62  
3
2003 30 28 93.33  
4
2004 16 12 75.0  
5
      2005
43 42 97.60  
6 2006 86 80 93.0  
7 2007 84 83 98.80 67.47
8 2008 98 90 91.84 64.31
9 2009 100 100 100 70.4
10 2010 125 124 99.2 69
11 2011 142 133 93.7 67
12 2012 115 112 97.4 74.39
13 2013 121 120 99.2  
14 2014 130 130 100 78.1
15 2015 128 128 100 77
16 2016 157 150 95.5 79
17 2017 162 162 100 77.62

 

Subject Wise Pass Percentage Class XII - 2017

Subject
Total Appeared Total Passed Pass Percentage
Science 97 97 100
Commerce 45 45 100
Humanities 20 20 100

 Subject Wise Pass Percentage Class XII - 2016

Subject
Total Appeared Total Passed Pass Percentage
Science 91 91 100
Commerce 45 43 95.6
Humanities 21 16 76.1

 Subject Wise Pass Percentage Class XII - 2015

Subject
Total Appeared Total Passed Pass Percentage
Science 72 72 100
Commerce 38 38 100
Humanities 18 18 100

 Subject Wise Pass Percentage Class XII - 2014

Subject
Total Appeared Total Passed Pass Percentage
Science 78 78 100
Commerce 38 38 100
Humanities 14 14 100

 Subject Wise Pass Percentage Class XII - 2013

Subject
Total Appeared Total Passed Pass Percentage
Science 74 73 98.6
Commerce 35 35 100
Humanities 12 12 100

 

 Subject Wise Pass Topper Class XII - 2017

 

Subject Position Name of the Student Marks Scored out of 500
Science First M.DEEPTHA 488
Second POORVAJA.V 484
Third S.SONATH SACHIN 483
Commerce First KIRTHICK KANNA.S 485
Second ADITHYA.S 483
Third B.VIGNESH 476
Humanities First MUNNANGI SHRUTHI 436
Second M.S.SOUNTHARYA 421
Third NEVEDHA.B 415

 

 

 Subject Wise Pass Topper Class XII - 2015

 

Subject Position Name of the Student Marks Scored out of 500
Science First B.SAI ARAVIND 482
Second S GOMATHINANTHAN 481
Third RAKSHANA B KRISHNAN 476
Commerce First S. PADMASANDHIYA 486
Second RM.MEENASKHI 481
Third D.MONISHA 458
Humanities First JASMINE GANANAM JOHN 480
Second V.M.AKHILA 467
Third ROSHINI BOSE 452

 

 

 Subject Wise Pass Topper Class XII - 2013

 

Subject Position Name of the Student Marks Scored out of 500
Science First R. Madhuvandhi
S.Pradeeban
481
Second A.P.Shyam Sankar 476
Third Sreeraj Janardhanan 475
Commerce First Phavai Lakshmi G.K 480
Second K P Meenakshi 477
Third Ramyta C 473
Humanities First K Saranya 456
Second M Raja Kumari 428
Third G Ramya Bharathi 336

 

List of Students who secured 'AI' Grade in ALL five subjects in Class X- 2013

S.No.
Name of the Students CGPA
1
A.V Ranjit Sreyus 10
2
G.P.Sriprasath 10
3
S.Aarathi 10
4 S.Dinesh Babu 10
5
S.Meenakshi 10
6
R.Priyadharshini 10
7
Ashish Matthew Abraham 10
8
M.Aarathi 10
9
K. Archana 10
10
BM.Dhanapriya 10
11
M.Preethy 10
12
Rakhshana B. Krishnan 10
13
R.Mahadevan 10
14
K.Koushikh 10
15
Deepa Sudalai Muthu 10

 

List of Students who secured 'AI' Grade in ALL five subjects in Class X- 2014

S.No.
Name of the Students
1 Adithiya Ramesh
2 G Amarthya
3 R Vaishnavi
4 G Vinitha
5 N Syed Mohamed Akram
6 S Rajamathangi
7 C Dhayanand
8 M Nitish Kumar
9 R Tilak Krishna
10  N Nagadharshini 
11 Nikita Chauhan
12 M Sharmila Pooja
13 R Kabilan
14 S Oviya
15 S Abhinav Bharadwaj
16 P Hariharan
17 R Karthick Paramesh
18 D Monicka
19 L Muthu Alamelu
20  SShanmuga Priya 
21 R Hariharasudhan
22 M Indhumathi
23 K Kesvandini
24 Atul Manoj

 

List of Students who secured 'AI' Grade in ALL five subjects in Class X- 2015

S.No.
Name of the Students
1 G. Harini
2 B.A. Purnamita Saras
3 M.Ponni
4 S.Anu Bharathy
5 J.Ida Sharon
6 R. Monisa
7 S.Sonath Sachin
8 R Suresh
9 N.Aniruth Vishwanth
10 D.Vignesh
11 K.B Aakash Chandhan
12 S.V Aswanth
13 R.K.P Ghanashyam
14 S.Shankar Ganesh
15 S Muthu Vishal
16 S Muthu Vikash